21 Ağustos 2014 Perşembe

MAVİ OKYANUS LİDERLİĞİ

"Mavi Okyanus Liderliği" müşteri olmayanları müşteriye dönüştürerek yeni pazar yaratılabileceğini öngören "Mavi Okyanus Stratejisi" modelini temel alan bir liderlik anlayışı ve uygulamasıdır.

Yöneticilerin bugünkü ve gelecekteki etki potansiyellerine odaklanan "geleneksel yönetim anlayışının aksine "mavi okyanus liderliği" bir yandan her kademedeki çalışanların motivasyonlarını ve iş sonuçlarını yükseltmek için hangi davranış ve eylemlerin gerekli olduğuna odaklanır öte yandan liderliği tüm yönetim kademelerine dağıtır ve piyasa gerçeklerini fazlasıyla dikkate alır.

 Üst,orta ve ön cephe olmak üzere üç farklı yönetim kademesinde uygulanan mavi okyanus liderliği her kademenin kendine göre olan liderlik faaliyetlerini "yok et,azalt,yükselt,yarat" dörtlemesiyle irdeler ve yapılması gerekenleri tespit ederek yeni bir lider profili oluşturur.

KİLİT LİDERLİK FAALİYETLERİ;

   A- ÖN CEPHE
        YOK ET
      1- Müşteri anketlerini orta yönetime aktarmak
         AZALT
      1- Raporlama için veri oluşturmak
      2- Kararlar için onay beklemek
      3- Form ve raporları tamamlamak
         YÜKSELT
      1- Düşük performansla ilgilenmek
      2- Herkesi şahsen tanımak
      3- Ön cephe çalışanlarını başarıya hazırlamak
      4- Gerekli bilgileri paylaşmak
      5- Net ve somut iş hedefleri belirlemek ve paylaşmak
         YARAT
      1- Olumlu sonuçları ödüllendirmek
      2- Şirket stratejisini ve insanların rollerini netleştirmek

ÖN CEPHE YÖNETİCİLERİ "PATRONA DEĞİL MÜŞTERİLERE HİZMET EDİN"

    B- ORTA KADEME
         YOK ET
      1- Aynı girişim için birden fazla kişiyi görevlendirmek
      2- Girişimlerle ilgili sık sık ayrıntılı gelişim raporu istemek
          AZALT
      1- İş aktivetesi raporlama gerekleriyle uyum geliştirmek
      2- Alttan gelen kararlarla ilgili gerekçe istemek ve onları incelemek
      3- Üst yöneticilerle vakit geçirmek
          YÜKSELT
      1- Öğrenmenin gerçekleşebileceği bir ortam oluşturmak
      2- Stratejiyi net bir şekilde açıklamak
      3- Ön cephedeki yöneticilere esneklik tanımak
      4- Çalışanları yetiştirmek
           YARAT
      1- Performans hedeflerini beraber belirlemek
      2- En iyi uygulama örneklerini ekiple paylaşmak
      3- Ödülleri performansa göre belirlemek

ORTA KADEME YÖNETİCİLER ÇALIŞANLARI KONTROL ALTINA ALMAYIN EĞİTİN.

     C- ÜST YÖNETİCİLER
           YOK ET
       1- Yöntem belirleme ve onu değitirmemek
       2- Organizasyonel problemleri çözmek ve yangınları söndürmek
           AZALT
       1- Orta yönetim girişimlerini gözlemlemek ve koordine etmek
       2- İdari meselerle ilgilenmek ve e-postalara cevap vermek
       3- Operasyonel gelişim için toplantılar düzenlemek
            YÜKSELT
       1- Düşük performansla ilgilenmek
       2- Astları eğitip motive etmek
       3- Şirketin vizyonunu ve o vizyonun ne anlama geldiğini açıklamak
       4- Etkileyici bir strateji oluşturmak
       5- Stratejiyi net olarak açıklamak
            YARAT
        1- Gelecek trendlerini analiz etmek ve şirkete olası etkilerini değerlendirmek
        2- Değişim gündemi belirlemek
        3- Bürokratik engelleri ortadan kaldırmak

ÜST YÖNETİCİLER GÜNÜ KURTARMAK YERİNE BÜYÜK RESME DOĞRU YÖNELİN.

      Sevgili Patron
Sen,Yönetim Kurulu Başkan ya da CEO böyle bir liderliğe hazır değilseniz rekabette öne geçme şansınız oldukça az.!!!
       
    
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme