7 Eylül 2014 Pazar

VUCA ( VOLATİLİTY- UNCERTAİNİTY-COMPLEXİTY-AMBİGUİTY)

 Strateji nasıl ki askeri terminolojinin yönetim dünyasına kazandırdığı bir kavramsa,Türkçede "Dalgalanma-Belirsizlik-Karmaşa- Muğlaklık" olarak ifade edebileceğimiz "VUCA" da askeri kökenli bir kavramdır.

 "VUCA" soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte ABD ordusu tarafından içinde yaşadığımız dünyanın hızla değiştiği ve bu durumun bir dizi çetin ve zorlayıcı olaylara sebep olduğu varsayımıyla,askeri liderlik eğitimin buna göre şekillendirilmesi için ortaya konmuştur.

2007 de başlayan ve halen bütünüyle sona ermemiş "küresel ekonomik kriz" şirketleri de bu kavramla tanışmaya itmiş ve yeni bir liderlik tipi hakim olmaya başlamıştır.

Bu lider  muğlaklığın ötesini görebilen,neyin başarılması gerektiğini açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletebilen kişidir nasıl başarılacağını bilen değil yani insanlara ne yapacaklarını söyleyen nasılı onlara bırakan kişidir.İngilizce tabiriyle "what to do liderin işi how to do yapanın işidir."

Çeviklik,çevik sistem ve süreçler geliştirmek işin olmazsa olmazıdır bunun için şirketler ;

 -Değişimle başa çıkabilen tanımlanan görevi yerine getirebilecek beceri ve yetkiniğe sahip ve çevik olan insana yönelmelidir
 -Sistem ve süreçleri sürekli değerlendirip güncellemelidir yani Japonların "kaizen" felsefesi şirkete hakim olmalıdır
 -Daha önce hiç karşılaşılmamış durumları simule eden eğitimleri sürekli düzenlemelidirler
 -Yenilikçilere oyunun kuralarını değiştiren öncü insanlara odaklanmalıdırlar
 - esnek bir iş gücüne sahip olmalıdırlar doğru iş ortakları ve dış kaynak kullanımı bunun anahtarıdır

Sevgili Patron
Dünya hızla değişti ve değişiyor her gün daha karmaşık hale geliyor yarınlar hiç olmadığı kadar belirsiz ama çözecek olan yine sensin.Nasıl mı .? Doğru Lideri bulacak ve onu hazmedeceksin.

 -

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme