5 Temmuz 2014 Cumartesi

ŞİRKET DEĞERİ NASIL ARTAR.?


 Şirket değeri şirketiniz ister borsada işlem görsün ister görmesin hissedarlar için vazgeçilmez bir kavramdır.Şirket değerinin artışı dört yönlü bakış açısının birbirleriyle dengelenmesiyle mümkün olur.
Bu bakış açıları:
    1- Finansal Bakış
Öncelikle şirket içinde doğru,tutarlı,zamanında ve yararlı finansal bilgilerin üretiliyor ve değerlendiriliyor olması gerekir.Faaliyet karı,Serbest nakit,Hisse başı kar,Hisse başı temettü,Pazar payı,Büyüme hızı,Birim maliyetler...vb veriler ölçülmeli önceki dönemler ve mümkünse rekabetle karşılaştırılmalı gereken önlem varsa tespit edilmeli ve uygulanmalıdır.
     2- Müşteriye Bakış
Müşteriye hizmeti ve ürünü odak noktasına koymak esastır zira memnun müşteri sadık müşteridir unutmayalım ki mevcut müşteriyi elde tutmak yenisini kazanmaktan daha az maliyetlidir.Bu noktada müşteri ilişkileri hayati önem arz etmektedir ancak çağrı merkezlerinin mekanik cevap tuzağına düşmekten kaçınırken bıktırıcı olmamaya da özen gösterilmelidir.
     3- İş Süreçlerine Bakış
Bu bakış açısı şirketin anahtar süreçlerini eleştirel ve yaratıcı bir gözle irdelemektir.Üretimde mükemmellik,kalite anlayışı,stok kontrol,lojistik,yeni bir ürünün geliştirilmesi ve piyasaya sunulması.operasyonel denetim,kariyer yönetimi süreçlerden bazılarıdır.Süreçler analiz edilirken birbirini tekrar edenler ortaya çıkar ve elemine edilirler bu hem zaman hem maliyet tasarrufu getirir.
Süreçleri irdelemenin temel hedefi nerede iyiyiz nasıl daha iyi
olabiliriz,iyi olmadığımız noktaları nasıl geliştirebiliriz olmalıdır. 
      4- Öğrenme ve Büyüme Bakışı
Nasıl değişiriz ve değişirken de büyürüz sorusunun cevabıdır bu bakış açısı.Gelecekteki potansiyel performans,yatırım yapılacak alanlar,çalışanların gelişimi,iş başı eğitimler,mentorluk düzeni bu bakış açısının varacağı hedefler olmalıdır.

      Sevgili patron,
Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığım bakış açılarını benimseyen ve aralarındaki dengeyi kurabilen yöneticilerin varsa şirket değerin uçuşa geçer mutlu olursun.  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme